Những chiếc nơ là nguồn cảm hứng giúp nhà thiết kế Công Trí thể hiện sự sáng tạo trong bộ sưu tập Fall - Winter 2021.