Bộ sưu tập Chanel Resort 2022 bao gồm 66 thiết kế đa phong cách, chủ yếu mang gam trắng đen thanh lịch.