2Seung(WINNER) tham gia Problemmatic Men.Seung Hoon đã tự hào khoe khoang rằng maknae Yoon có IQ 141 khi em ấy đo ở tiểu học. Em cũng giỏi tính toán nữa. Còn anh thì anh bảo hồi trung học đã từng mơ làm thám tử.

Concept tập này là Escape Room trong đó mọi người phải hợp lực giải các câu đố trong 3 phút để gom được những gợi ý giúp thoát khỏi hộp kín.


Chương trình không hề cho người chơi uống nước hay đi vệ sinh khi có nhu cầu luôn á, hoàn toàn kín bưng.
Hoon: Họ không hề có ý định cho chúng ta thoát ra đây mà.

Tới lúc gần cuối khi mà bí quá rồi Hoon gợi ý mọi người thử gỡ tag trên lưng họ xem. Khi anh đi gỡ tag thì vừa làm vừa bảo “LOẠI” như đang chơi Running Man vậy. 

 Khi Yoon quyết tâm thì cũng ngầu lắm nhé!!!! Mặc kệ thế giới đang có chuyện gì, Yoon vẫn cứ tập trung suy nghĩ việc của mình.

Hoon bảo mọi người kết hợp các tag lại để tìm gợi ý mới.
Hoon bảo có cảm tưởng não của họ không hoạt động được vì bị nhốt trong chiếc hộp này.

Gợi ý cuối cùng anh Park Kyung nghĩ ra để lấy mã khoá mở cửa là “số pi”(π) nhưng phải gõ theo Hangul (파이). Cuối cùng cửa mở và mọi người thoát được thành công.